Květen

 • Divadelní představení Habaďůra v Příbrami navštívili osmáci a deváťáci.
 • Do dílny 1. ZŠ Sedlčany vyjeli žáci 6. a 8. ročníku, aby se tu učili vyrábět různé tvary ze dřeva.
 • Žáci prvního stupně a děti z mateřské školy připravili pásmo básniček, písniček a tanečků pro besídku ke Dni matek.
 • Do Českého kytičkového dne proti rakovině se zapojili žáci 9. ročníku a prodali 150 kytiček.
 • Všichni jsme se vyfotografovali na výroční fotografie.
 • Do Knihovny Sedlčany vyjeli žáci druhého ročníku.
 • Prezentaci ze zájezdu do Anglie připravili pro spolužáky jeho účastníci.
 • Soutěže Zasáhni na SOU Sedlčany se zúčastnilo jedno družstvo.
 • Žáci 2. až 5. ročníku při školním výletě navštívili Strž u Dobříše.
 • Připravovali jsme základnu na Sejcích pro výlety na konci školního roku.
 • Žáci 4. a 5. ročníku vyslali jedno družstvo na turnaj v T-ballu.
 • Kroužek mladých hasičů absolvoval soustředění před důležitými závody.
 • Na školní výlet do Prahy vyrazil 3. a 5. ročník.
 • Vybraní žáci 5. až 8. ročníku se zúčastnili okresního kola Pythagoriády.
 • Na řetězové provázení do Vrchotových Janovic vyjeli žáci 6. – 9. ročníku.
 • Žáci 6. až 9. ročníku shlédli anglické divadlo v Sedlčanech.
 • Do Muzejní noci v sedlčanském muzeu se zapojili třeťáci a páťáci.
 • Vypustili jsme do přírody deset baboček bodlákových odchovaných v naší motýlí zahrádce, o kterou se starali všichni prvňáci.

 

Duben ve škole

 • Žáci třetího a pátého ročníku se zapojili do projektu České spořitelny Abeceda peněz. V rámci této aktivity si založili vlastní školní firmu a i za přispění rodičů připravovali výrobky, které potom prodávali na jarmarku v Sedlčanech. Učili se vést účetnictví a vystačit s drobnou finanční půjčkou. Po přepočtení zisku zjistili kladnou bilanci a za vydělané peníze se vydají na společný školní výlet. Projekt se všem moc líbil!
 • Proběhl zápis do prvního ročníku na další školní rok. Zapsáno bylo 16 dětí.
 • V rámci projektu Šablony II bylo žákům předloženo několik aktivit ke kariérovému poradenství.
 • Žáci prvního až čtvrtého ročníku vyjeli do Ochrany fauny Hrachov. Společně zvládli nejen ekologickou tématiku a přírodní zajímavosti, které jsou v zařízení nabízeny, ale paní učitelky si pro ně připravily i témata z branné výchovy.
 • Soutěž v trojboji si v Sedlčanech vyzkoušelo několik žáků prvního stupně a úspěšná zde byla Adéla.
 • Před přijímacími zkouškami na střední školy bylo pro žáky 9. ročníku připraveno závěrečné shrnutí s konzultacemi.
 • Na recitační soutěž Sedlčanská růže se připravovalo několik žáků prvního stupně.
 • Při výukovém pořadu Jak přišla zvířátka na svět si malá kuřátka mohli pochovat žáci prvního ročníku.
 • Dny lidových řemesel navštívili v sedlčanském muzeu čtvrťáci.
 • Hasiči Nalžovice připravili pro všechny děti v okolí tradiční branný závod BUBUCUP.
 • Prvňáci společně shlédli divadelní pohádku O Budulínkovi.
 • Starou techniku drátkování velikonočních vajíček učila čtvrťáky paní Kučerová.
 • Turnajů ve vybíjené se zúčastnila družstva mladších i starších žáků.
 • Nad pověstmi regionu se sešli žáci s paní Bazalovou při tandemové výuce.
 • Na týdenní zájezd do Anglie se vydalo 23 žáků druhého stupně s dvěma učiteli. Shlédly typické anglické zajímavosti, navštívili několik starobylých staveb a podívali se i na současnou podobu života v okolí Londýna. Zájezd byl plný zážitků z poznávání i z kontaktů se žáky jiné školy. Všem se moc líbil!

 

POZOR!

Dne 6. 5. a 7. 5. 2019 vyhlašuji volný den – uzavřeny budou všechny součásti organizace, tedy ZŠ, MŠ, ŠD a ŠJ.

Vyhlášení volných dnů bylo projednáno se zřizovatelem.

 

Mgr. J. Procházková
ředitelka školy

 

 

Březen u nás

 • Ve škole jsme přivítali rodiče budoucích prvňáků.
 • Předškoláci opět navštívili žáky prvního ročníku a zahráli si na opravdovou školu.
 • Vyjeli jsme shlédnout hudební pořad Kytice, projekt ZUŠ Sedlčany, a moc se nám líbil.
 • Bezva byly i jarní prázdniny!
 • Hudební pořad FOK Praha vyslechli žáci 5. až 9. ročníku. Krátce se pak i prošli po staré Praze.
 • Připojili jsme se k „ponožkovému dni“ na podporu dětí s Downovým syndromem.
 • Nacvičili jsme předtančení na 13. ples SRPŠ a „šerpovali“ na něm naše deváťáky.
 • Své matematické dovednosti jsme uplatnili v soutěži Matematický klokan.
 • Proběhla školní kola v recitaci na prvním i na druhém stupni školy.
 • Naši nejmenší se seznamovali s místní knihovnou.
 • Kroužek mladých hasičů vyjel na exkurzi do Prahy.
 • V rámci Noci s Andersenem přespali prvňáci v Knihovně Nalžovice.

 

Zápis do prvního ročníku 2019/2020 - rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání do ZŠ Chlum

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram, jako věcně a místně příslušný orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Základní škole Chlum od školního roku 2019/2020 takto:

Žadatel číslo - Přijat/nepřijat k základnímu vzdělávání:

 • 001 - přijat
 • 002 - přijat
 • 003 - přijat
 • 004 - přijat
 • 005 - přijat
 • 006 - přijat
 • 007 - přijat
 • 008 - přijat
 • 009 - přijat
 • 010 - přijat
 • 011 - přijat
 • 012 - přijat
 • 013 - přijat
 • 014 - přijat
 • 015 - přijat
 • 016 - přijat

 

V Chlumu dne 4. 4. 2019

Mgr. Jaroslava Procházková
ředitelka školy

Datum zveřejnění rozhodnutí: 5. 4. 2019