Výsledky olympiád v ČJ a D

Dějepisná olympiáda, 49. ročník, 2019/2020, školní kolo – výsledky

Tematické zaměření: "Dlouhé století se loučí (1880 – 1920)"

Dějepisné olympiády se zúčastnili tři žáci 8. a 9. ročníku.

Bylo možné získat 65 bodů. Všichni soutěžící dosáhli potřebného počtu bodů (minimum 39 bodů) k postupu do okresního kola.

 1. místo: Martin Petřina (49 bodů)
 2. místo: Tereza Mrvecová (47 bodů)
 3. místo: Šimon Smolka (42 bodů)

 

Olympiáda v českém jazyce, 46. ročník, 2019/2020, školní kolo – výsledky

Olympiády se zúčastnilo pět žáků 8. a 9. ročníku. Bylo možné získat 50 bodů. Postupují dva žáci s nejvyšším počtem bodů.

 1. místo: Eliška Soukupová (40 bodů)
 2. místo: Šimon Smolka (35 bodů)
 3. místo: Tereza Mrvecová (33 bodů)
 4. místo: Zuzana Chudárková (32 bodů)
 5. místo: Simona Spilková (28 bodů)

 

Gratulujeme!

 

Škola v prosinci

 • Žáci 8. a 9. ročníku vyrazili na Den otevřených dveří na Střední zdravotnickou školu do Příbrami a prožili tam společně Den pro zdraví.
 • Na hodině tělesné výchovy navštívil žáky prvního ročníku trenér FAČR a zacvičil s nimi netradiční sportovní činnosti.
 • Velmi příjemné dopoledne v rámci čertovské nadílky připravili pro své spolužáky z celé MŠ i ZŠ žáci 9. ročníku.
 • Žákovský pěvecký sbor vystoupil na Farmářských trzích v Sedlčanech.
 • Povedlo se i zpívání v kostele v rámci tradičního koncertu.
 • Čtvrťáci vyjeli do Prahy na divadelní představení.
 • Proběhla vánoční besídka mateřské školy, kterou naši žáci uváděli.
 • Také jsme nacvičili besídku základní školy, plnou scének básniček, písniček a povídání.
 • Předškoláci a žáci prvního stupně základní školy se podívali na Putování do Betléma v sedlčanském kulturním domě.
 • A předvánoční atmosféru zakončily tradiční vánoční aktivity v jednotlivých ročnících s předávání dárků, vařením dobrůtek, vycházkami do přírody.

Hodně štěstí v roce 2020 nám i vám všem!!

 

Přání

Klidné vánoční svátky a úspěšný rok 2020 vám všem přejí děti, žáci a zaměstnanci ZŠ A MŠ CHLUM!

Vánoční přání

 

Listopad ve škole

 • Žáci 9. ročníku otestovali svou připravenost pro vzdělávání na střední škole na portálu společnosti SCIO.
 • Padesát žáků 5. až 9. ročníku vyrazilo do německého Norimberku na poznávací zájezd.
 • Zástupce FAČR připravil pro žáky 2. ročníku zajímavé dvě hodiny tělocviku.
 • Do Knihovny Sedlčany vyrazili žáci 8. a 9. ročníku na program spojený se sametovou revolucí.
 • Se „sametovou“ bylo spojeno i divadelní představení skupiny Našlose Zahradní slavnost v KDJS, které navštívili žáci 5. ročníku.
 • Retro den na GaSOŠE se velice líbil žákům 8. ročníku.
 • Příběhy bezpráví byly námětem pro projektové aktivity 8. a 9. ročníku v rámci oslav „sametové“. Se žáky besedoval i pan Roman Pinkas, který nastínil vlastní zážitky z těchto „revolučních „ dnů.
 • Revoluci si připomněli i žáci ostatních ročníků přiměřenými aktivitami k jejich věku. I paní kuchařky se zapojily a uvařily oblíbené jídlo pana prezidenta Václava Havla – hovězí tokáň.
 • Do dílny Sedlčany vyrazili žáci 5. ročníku a vyrobili krásné anděly.
 • Do divadla Minor v Praze vyjeli žáci 3. ročníku na představení Demokracie.
 • Ve všech ročnících proběhla čtvrtletní TRIA.
 • Koncert ÚH AČR navštívili žáci 2. – 5. ročníku v Praze. Prošli se i po Národní třídě, kde to „všechno“ v roce 1989 začalo.
 • Při sportovním dopoledni si zařádili se spolkem DA-BA žáci 4. a 5. ročníku.
 • Polytechnice se všichni žáci věnovali celé jedno dopoledne v předadventní tvořivé dílně.
 • Mladší žáci besedovali o vánočních zvycích a starší o žurnalistice s paní spisovatelkou Petrou Martiškovou.
 • Pro širokou veřejnost jsme připravili spolu se spolkem rodičů tradiční jarmark s vánočním bufetem a zpíváním u stromečku.

 

Říjen u nás

 • Žáci 4. a 5. ročníku obsadili třetí místo na T-ballu v Sedlčanech.
 • Deváťáci připravili pro své kamarády z první třídy šipkovanou.
 • Osmáci a deváťáci vyslechli velmi zajímavou přednášku pana Křížka o vodě v krajině.
 • Zúčastnili jsme se soutěže „Zkusme si to“ na SOU Sedlčany.
 • Vyhodnotili jsme klima jednotlivých ročníků.
 • Žáci 5. – 9. ročníku se aktivně účastnili preventivních programů Bolest jménem šikana a Jak se nenechat podvést.
 • Žáci 3. až 5. ročníku vyzkoušeli své cyklistické dovednosti na dopravním hřišti v Příbrami. Někteří splnili i podmínky pro cyklistický „řidičák“.
 • Na výtvarnou výchovu do KDJS vyrazili šesťáci a sedmáci.
 • Prevenci kriminality si pro žáky druhého stupně připravili zástupce MP Sedlčany pan Krch a paní
 • Skálová z OSPOD.
 • Stanici mladých přírodovědců v Praze navštívili třeťáci.
 • Družinoví draci lítali na Libešově.
 • Nejstarší žáci prošli soutěží přírodovědný klokan a dobře se jim v ní dařilo.
 • Celá mateřská i základní škola se sešla v tělocvičně při společném bubnování.
 • Planetárium v Praze navštívili předškoláci spolu s prvňáky a druháky.
 • Na divadelní představení v angličtině vyjeli žáci 8. a 9. ročníku.
 • V rámci kariérového poradenství vyráběli žáci posledních ročníků anděly v dílně 1. ZŠ Sedlčany.
 • Halloweenské setkání připravili deváťáci pro prvňáky a sami potom přespali ve škole.

 

Podkategorie

Podkategorie