Listopad ve škole

 • Žáci 9. ročníku otestovali svou připravenost pro vzdělávání na střední škole na portálu společnosti SCIO.
 • Padesát žáků 5. až 9. ročníku vyrazilo do německého Norimberku na poznávací zájezd.
 • Zástupce FAČR připravil pro žáky 2. ročníku zajímavé dvě hodiny tělocviku.
 • Do Knihovny Sedlčany vyrazili žáci 8. a 9. ročníku na program spojený se sametovou revolucí.
 • Se „sametovou“ bylo spojeno i divadelní představení skupiny Našlose Zahradní slavnost v KDJS, které navštívili žáci 5. ročníku.
 • Retro den na GaSOŠE se velice líbil žákům 8. ročníku.
 • Příběhy bezpráví byly námětem pro projektové aktivity 8. a 9. ročníku v rámci oslav „sametové“. Se žáky besedoval i pan Roman Pinkas, který nastínil vlastní zážitky z těchto „revolučních „ dnů.
 • Revoluci si připomněli i žáci ostatních ročníků přiměřenými aktivitami k jejich věku. I paní kuchařky se zapojily a uvařily oblíbené jídlo pana prezidenta Václava Havla – hovězí tokáň.
 • Do dílny Sedlčany vyrazili žáci 5. ročníku a vyrobili krásné anděly.
 • Do divadla Minor v Praze vyjeli žáci 3. ročníku na představení Demokracie.
 • Ve všech ročnících proběhla čtvrtletní TRIA.
 • Koncert ÚH AČR navštívili žáci 2. – 5. ročníku v Praze. Prošli se i po Národní třídě, kde to „všechno“ v roce 1989 začalo.
 • Při sportovním dopoledni si zařádili se spolkem DA-BA žáci 4. a 5. ročníku.
 • Polytechnice se všichni žáci věnovali celé jedno dopoledne v předadventní tvořivé dílně.
 • Mladší žáci besedovali o vánočních zvycích a starší o žurnalistice s paní spisovatelkou Petrou Martiškovou.
 • Pro širokou veřejnost jsme připravili spolu se spolkem rodičů tradiční jarmark s vánočním bufetem a zpíváním u stromečku.

 

Říjen u nás

 • Žáci 4. a 5. ročníku obsadili třetí místo na T-ballu v Sedlčanech.
 • Deváťáci připravili pro své kamarády z první třídy šipkovanou.
 • Osmáci a deváťáci vyslechli velmi zajímavou přednášku pana Křížka o vodě v krajině.
 • Zúčastnili jsme se soutěže „Zkusme si to“ na SOU Sedlčany.
 • Vyhodnotili jsme klima jednotlivých ročníků.
 • Žáci 5. – 9. ročníku se aktivně účastnili preventivních programů Bolest jménem šikana a Jak se nenechat podvést.
 • Žáci 3. až 5. ročníku vyzkoušeli své cyklistické dovednosti na dopravním hřišti v Příbrami. Někteří splnili i podmínky pro cyklistický „řidičák“.
 • Na výtvarnou výchovu do KDJS vyrazili šesťáci a sedmáci.
 • Prevenci kriminality si pro žáky druhého stupně připravili zástupce MP Sedlčany pan Krch a paní
 • Skálová z OSPOD.
 • Stanici mladých přírodovědců v Praze navštívili třeťáci.
 • Družinoví draci lítali na Libešově.
 • Nejstarší žáci prošli soutěží přírodovědný klokan a dobře se jim v ní dařilo.
 • Celá mateřská i základní škola se sešla v tělocvičně při společném bubnování.
 • Planetárium v Praze navštívili předškoláci spolu s prvňáky a druháky.
 • Na divadelní představení v angličtině vyjeli žáci 8. a 9. ročníku.
 • V rámci kariérového poradenství vyráběli žáci posledních ročníků anděly v dílně 1. ZŠ Sedlčany.
 • Halloweenské setkání připravili deváťáci pro prvňáky a sami potom přespali ve škole.

 

Pozvánka

Vážení rodiče,

zveme vás na tyto akce školy:

 • Vánoční jarmark 29.11.2019 od 15.00 hodin
 • Vánoční besídka MŠ 17.11.2019 od 15.30 hodin
 • Vánoční besídka ZŠ 19.11.2019 od 15.30 hodin

 

Těšíme se na vaši návštěvu,

zaměstnanci ZŠ A MŠ CHLUM

 

Září 2019

 • V pondělí dne 2. září 2019 jsme zahájili nový školní rok v tělocvičně školy za přítomnosti mnoha rodičů, paní starostky, s 16 novými prvňáčky a je nás celkem 110!
 • Na třídnických hodinách jsme si připomněli pravidla pro práci ve škole.
 • Vědecký jarmark v Praze na VŠCHT navštívili žáci 8. a 9. ročníku.
 • Hned na začátku září jsme zahájili i plavecký výcvik na prvním stupni.
 • Připravujeme nový kalendář, a tak jsme se na něj fotili.
 • Výstavu v sedlčanském muzeu Když si chlapi hrají navštívili čtvrťáci.
 • Na prvním stupni proběhlo školení k dopravní výchově pro všechny žáky.
 • Poprvé se také sešel školní parlament.
 • Se zástupcem FAČR si zacvičili žáci 3. a4. ročníku.
 • Dne otevřených dveří na Gymnáziu Sedlčany se zúčastnili deváťáci.
 • V rámci polytechniky si výrobu dřevěné hračky vyzkoušeli žáci 1. až 3. ročníku.
 • Klima jednotlivých ročníků jsme otestovali na portále www.proskoly.cz.
 • Pěší výlet na Sejce podnikli žáci se školní družinou.
 • Třetí místo v T-ballu obsadili v Sedlčanech žáci 4. a 5. ročníku.

 

Pozor! Zahájení školního roku

Školní rok 2019/2020 bude zahájen v pondělí dne 2. září 2019 v 8.00 hodin.

Provoz mateřské školy bude zahájen již v 6.30 hodin s pravidelnou provozní dobou do 16.30 hodin.

Provoz školní družiny bude  zahájen také v 6.30 hodin a tento první den bude pouze do 12.30 hodin.

Školní jídelna pro přihlášené děti a žáky v provozu od 2. září.

Těší se na vás zaměstnanci ZŠ A MŠ CHLUM

 

Podkategorie

Podkategorie