Organizační opatření pro školní rok 2018/2019

Třídní učitelé na ZŠ:

 1. třída, 1. ročník - Jana Humhalová
 2. třída, 2. ročník - Martina Křížová
 3. třída, 3. a 5. ročník - Radka Andrušíková
 4. třída, 4. ročník - Blažena Kadeřábková
 5. třída, 6. ročník - Hana Kadlečková
 6. třída, 7. ročník - Markéta Pecková
 7. třída, 8. ročník - Ondřej Sůsa
 8. třída, 9. ročník - Hana Chocholoušková

 

Další učitelé na ZŠ:

 • Monika Podrázká, hudební výchova
 • Jaroslava Procházková, přírodopis, tělesná výchova
 • Monika Chválová, výchovy

 

Učitelky mateřské školy:

 • Jaroslava Bulínová, vedoucí učitelka pro předškolní vzdělávání
 • Martina Bartošová
 • Irena Dvořáková
 • Pavlína Křížová

 

Vychovatelky ŠD:

 • Jana Dejmková
 • Monika Chválová

 

Asistentka pedagoga:

 • Monika Chválová
 • Štěpánka Bublíková
 • Martina Vrbická
 • Hana Procházková
 • Monika Hronová

 

Školní asistentka:

 • Blanka Sosnovcová (od 1. 11. 2018)

 

Účetní:

 • Hana Červenková

 

Vedoucí ŠJ:

 • Hana Červenková

 

Kuchařky ŠJ:

 • Ivana Kozlová
 • Zdeňka Podzimková
 • Eva Sosnovcová

 

Školnice:

 • Monika Deusová

 

Uklízečky:

 • Eva Sosnovcová
 • Monika Deusová

 

Správce počítačové sítě:

 • Jakub Hruška

 

Pedagogické rady:

 • 21. 11., 13.00 hodin, středa
 • 23. 1., 13.00 hodin, středa
 • 29. 4., 13.00 hodin, pondělí
 • 19. 6., 13.00 hodin, středa

 

Informace o chování a prospěchu žáků, TRIA:

 • 21. 11. 15.30 hodin, středa
 • 29. 4. 15.30 hodin, pondělí

Mimo tyto pravidelné schůzky vždy po domluvě s daným vyučujícím nebo v konzultačních hodinách.

 

Povinně volitelné předměty:

 • Základy administrativy, 6. a 7. ročník
 • Informatika, 5. – 8. ročník
 • Mediální výchova, 9. ročník

 

Zaměření školy:

 • Cizí jazyky
 • Environmentální výchova

 

Vyučovací hodiny:

 1. 7.50 – 8.35
 2. 8.45 – 9.30
 3. 9.50 – 10.35
 4. 10.45 – 11.30
 5. 11.40 – 12.25
 6. 12.25 – 13.10 (po polední pauze), 12.30 – 13.15 (bez polední pauzy)
 7. 13.20 – 14.05 (při TV), 13.15 – 14.00 (út, čt)
 8. 14.05 – 14.50 (při TV), 14.10 – 14.55 (út, čt)

 

Prázdniny a volné dny:

 • Začátek školního roku, pondělí 3. září 2018
 • První pololetí končí ve čtvrtek 31. ledna 2019
 • Druhé pololetí končí v pátek 28. června 2019
 • Státní svátek, pátek 28. září 2018
 • Podzimní prázdniny, pondělí 29. října a úterý 30. října 2018
 • Vánoční prázdniny, sobota 22. prosince 2018 až středa 2. ledna 2019, vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019
 • Pololetní prázdniny, pátek 1. února 2019
 • Jarní prázdniny, pondělí 11. 3. až neděle 17. 3. 2019
 • Velikonoční prázdniny, čtvrtek 18. dubna a pátek 19. dubna 2019
 • Pondělí velikonoční, pondělí 22. dubna 2019
 • Státní svátek, středa 1. května 2019 a středa 8. května 2019
 • Hlavní prázdniny sobota 29. června 2019 až neděle 1. září 2019
 • Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

 

 

Důležité www stránky a důležité informace:

Předškolní vzdělávání

 

Základní vzdělávání

 

Střední vzdělávání

 • Možnost podání dvou přihlášek na SŠ
 • Předkládání přihlášek řediteli SŠ do 1. 3. 2019
 • Povinné jednotné zkoušky z matematiky a českého jazyka na všechny maturitní obory – vliv na přijetí v 60%
 • Povinné zkoušky na maturitní obory od 12. do 28. dubna 2019
 • Zasílání písemného rozhodnutí ze SŠ jen NEPŘIJATÝM žákům
 • Odevzdání zápisového lístku na SŠ do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí