Výroční zpráva o poskytování informací

 

v rozsahu § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2018.

 

Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram, jako povinný subjekt dle ustanovení §2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, předkládá v souladu s ustanovením §18 zákona tuto výroční zprávu o poskytování informací: 

V roce 2018 byla podána jedna písemná žádost o poskytnutí informace, kterou bylo nutné vyřizovat v režimu citovaného zákona a v zákonem stanovených lhůtách.

V roce 2018 byly řešeny dvě stížnosti – jedna ústní stížnost zákonného zástupce na špatný podpis syna na výkresu v MŠ (nedůvodná), jedna písemná, e-mail, obyvatelky Sedlčan na nevhodné chování žáků v autobuse (nedůvodná).

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018 je zveřejněna na webových stránkách školy. Jednotlivé informace vztahující se k důležitým krokům v organizaci jsou sdělovány i dálkovým přístupem i písemně na nástěnce ve vestibulu školy.

Dokumenty školy jsou také k nahlédnutí u ředitelky školy, popř. v mateřské škole, školní jídelně či školní družině.

Výroční zpráva o poskytování informací je uložena u ředitelky školy.

 

Mgr. Jaroslava Procházková
ředitelka školy

V Chlumu dne 16. 1. 2019

 

Výroční zprávy ke stažení: