Kritéria pro přijetí do MŠ Chlum pro školní rok 2017/2018

Zápis proběhne v budově školy dne 2. 5. 2017

  1. Dítě – předškolák ze spádové oblasti
  2. Dítě ve věku 5 – 3 let podle věku od nejstaršího (3 roky nejpozději 31. 8. 2017) ze spádové oblasti
  3. Dítě – předškolák z nespádové oblasti
  4. Dítě ve věku 5 – 3 let podle věku od nejstaršího (3 roky nejpozději 31. 8. 2017) z nespádové oblasti
  5. Dítě mladší 3 let ze spádové oblasti do naplnění kapacity školy
  6. Dítě mladší 3 let z nespádové oblasti do naplnění kapacity školy